Om oss

 Premium Green Technologies Norway AS (PGTN) er et miljøteknologiselskap, med spesialløsninger ved akutte forurensninger, grunnforurensninger, forurensning av åpne vannkilder og VA-anlegg.

PGTN har utstyr for raskt bistand ved alle akutte hendelser med forurensede stoffer.
 Vi  har også løsninger som svært effektivt forbedrer renseprosessen i biologiske renseanlegg. Dette både som hastetiltak, og som varige løsninger
  
Sammen med vår partner COWI, kan vi gi problemeiere faglig høy utredende og operativ bistand, ved akutt oppståtte problemstillinger innen flere fagområder. Den operative tjenesten vi har med COWI, er tilgjengelig 24/7 og den kan nåes ved å følge linken www.0200.no