Velkommen til vår hjemmeside

Premium Green Technologies Norway AS (PGTN), er et miljøteknologiselskap som har tekniske løsninger for å håndtere akutte utslipp av forurensende stoffer på en langt mer kostnadseffektiv måte. 
Det spesialutviklede mobile vannrenseanlegget, reduserer behovet for deponering av lett oljeholdig vann, med inntil 80%, i forhold til tradisjonelle metoder å håndtere dette på. Ikke bare blir det mer kostnadseffektivt, og mer miljøvennlig. Det reduserer også klimaavtrykket radikalt, sett i lys av 

Ved behov for bistand 24/7

Vi har operativ bistand 24 timer i døgnet, hele året. Dette har sitt eget produktnavn 0200.no, klikk på linken under