Velkommen til vår hjemmeside

Premium Green Technologies Norway AS (PGTN), er et miljøteknologiselskap som har tekniske løsninger for å håndtere akutte utslipp av forurensende stoffer på en langt mer kostnadseffektiv måte. 
Det spesialutviklede mobile vannrenseanlegget, reduserer behovet for deponering av lett oljeholdig vann, med inntil 80%, i forhold til tradisjonelle metoder å håndtere dette på. Ikke bare blir det mer kostnadseffektivt, og mer miljøvennlig. Det reduserer også klimaavtrykket radikalt, sett i lys av 

Oil Spill Eater ii

PGTN er importør og distuributør for Bioremerieringsproduktet Oil Spill Eater II (OSEII) produktet stimulerer stedlig mkroorganismene til selv å bryte ned hydrokarbon forruensninger i alle typer vannkilder, grunnmasser og grunnvann. Ved påføring i vann, vil man se en umiddelbar effekt. I motsetning til disbergeringsmidler, vil OSE II løfte oljen opp i vannfasen, der oksygenrikt vann er. Mikroorganismene vil så umiddelbart starte nedbrytningen. 

OSE II, kan benyttes med stor fordel på offshore og strandnære utslipp. Be om ytterligere informasjon

Kontakt oss på telefon 23 17 55 00 eller på e-post: post@pgtn.no

http://www.pgtn.no