Avløpsvann problemer

PGTN har produkter som kan forbedre den biologiske renseprosessen. Ved å optimalisere biologien i renseanlegget, blir resultatet mindre organisk slam (40-50%), bedre nedbrytning av fosfor og nitrogen. 
Det er svært lite som skal til, en automasjon med riktig dosering basert på samlet mengde spillvann som går inn i renseanlegget, samt oppholdstid i sedimentasjonsbassengene. 
Metoden kan raskt settes i gang, og man har resultater inne kort tid. 

Produktet kan også benyttes ved utilsiktede utslipp til vannresipienter, vil hindre lukt, bryte ned skadelige bakteriefloraer og minimere den allmennhetens plager ved hendelser.